W trakcie II Kongresu Ergonomii przewidujemy:

  • prezentacje aparatury badawczej i wyrobów zmniejszających ryzyko ergonomiczne,
  • prezentacje metod oceny ergonomiczności procesów pracy oraz rozwiązań praktycznych stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  • warsztaty prezentujące aplikacje komputerowe do modelowania warunków ewakuacji ludzi z pomieszczeń,
  • prezentacje oprogramowania do szacowania ryzyka zawodowego oraz wspomagania funkcji działów BHP
Instytucje, które pragną przygotować warsztaty lub prezentacje prosimy o zgłoszenie do Biura Kongresu