W trakcie obrad II Kongresu Ergonomii poruszane będą następujące problemy:

 • Bezpieczeństwo i ergonomia środowiska pracy
 • Edukacja w zakresie ergonomii
 • Ekologiczne aspekty działań ergonomicznych
 • Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii
 • Ergonomia osób starszych
 • Ergonomia w architekturze i budownictwie
 • Ergonomia w informatyce
 • Ergonomia w medycynie i stomatologii
 • Ergonomia w rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych
 • Ergonomia w rolnictwie, przemyśle drzewnym i leśnictwie
 • Ergonomia w sporcie i rekreacji
 • Ergonomia w środowisku dzieci i młodzieży
 • Ergonomia w transporcie
 • Ergonomia w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Ergonomia wyrobów
 • Innowacje w BHP i ergonomii
 • Innowacje w technice i ergonomie branżowe
 • Inżynieria ergonomiczna
 • Makroergonomia i jej zastosowania
 • Metody ergonomiczne w zakresie fizjologii, psychologii i dolegliwości związanych ze sposobem wykonywanej pracy
 • Psychospołeczne i kulturotwórcze aspekty innowacji ergonomicznych