W trakcie Kongresu zaplanowano:

  • obrady plenarne, w czasie których wybitni ergonomiści przedstawią referaty ukazujące różne aspekty strategii rozwoju ergonomii
  • sesje tematyczne dotyczące szczegółowych zagadnień ergonomicznych z zakresu różnych obszarów nauki i praktyki
  • warsztaty tematyczne  - edukacyjne, szkoleniowe i popularyzatorskie
  • spotkania „okrągłego stołu”, służące do nieformalnych spotkań i wymiany myśli między ergonomistami z różnych ośrodków naukowych, przemysłowych, gospodarczych.

W ramach kongresu odbędą się również wybrane konferencje krajowe o tematyce ergonomicznej.
Do tej pory zgłoszono następujące konferencje:

  • XIV Konferencja Ergonomiczna "Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie, drzewnictwie i produkcji rolnej"
  • XXVIII Międzynarodowe Seminarium Ergonomii www.iset.poznan.pl