II KONGRES ERGONOMII

ERGONOMIA I INNOWACJE

Opłaty


Płatne
do 28 lutego 2015 r.
 

Płatne w okresie
1 marca - 30 kwietnia 2015 r.

Płatne
po 30 kwietnia 2015 r.

Opłata normalna
 

900,00 zł

1100,00 zł

1200,00 zł

Członkowie PTErg
 

700,00 zł

900,00 zł

1000,00 zł

Studenci i doktoranci
 

700,00 zł

900,00 zł

1000,00 zł

Emeryci
 

500,00 zł

550,00 zł

700,00 zł

Opłata i obejmuje udział jednej osoby w obradach, wygłoszenie referatu, publikację streszczeń materiałów konferencyjnych, druk materiałów pokonferencyjnych, udział w uroczystej kolacji, obiady podczas trwania kongresu i poczęstunki w czasie przerw kawowych.

Opłatę należy przelać na konto:
Politechnika Poznańska
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
BZ WBK SA 6 Oddział w Poznaniu
89 1090 1362 0000 0001 1667 8037
Tytułem: Kongres Ergonomii, Imię i Nazwisko uczestnika