II KONGRES ERGONOMII

ERGONOMIA I INNOWACJE

Komitet naukowy

 • Leszek Pacholski (przewodniczący)
 • Edwin Tytyk (v-ce przewodniczący)
 • Augustyn Bańka
 • Bogdan Branowski
 • Marcin Butlewski
 • Jerzy Charytonowicz
 • Grzegorz Dahlke
 • Marian W. Dobry
 • Adam Gedliczka
 • Dieter Giefing
 • Ewa Górska
 • Iwona Grabarek
 • Jerzy Grobelny
 • Witold Grzywiński
 • Krzysztof Hankiewicz
 • Aleksandra Jasiak
 • Tadeusz Juliszewski
 • Aleksander Kabsch
 • Bronisław Kapitaniak
 • Waldemar Karwowski
 • Aleksandra Kawecka-Endler
 • Maria Konarska
 • Danuta Koradecka
 • Edward Kowal
 • Joanna Lecewicz-Bartoszewska
 • Jerzy Lewandowski
 • Jerzy S. Marcinkowski
 • Tadeusz Marek
 • Beata Mrugalska
 • Ewa Nowak
 • Jerzy Olszewski
 • Halina Pawlak
 • Bernard Rzeczyński
 • Marcin Sikorski
 • Małgorzata Sławińska
 • Janusz Sowa
 • Stefan Trzcieliński
 • Tadeusz Zaborowski
 • Maciej Złowodzki