II KONGRES ERGONOMII

ERGONOMIA I INNOWACJE

Cel Kongresu

Pierwszy Kongres Ergonomii Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego pod nazwą „Ergonomia dla przyszłości” odbył się w Warszawie w dniach 20-22 września 2010 r.

Drugi Kongres Ergonomii pod nazwą „Ergonomia i innowacje” odbędzie się w Poznaniu w dniach 1-3 lipca 2015 r.

Celem tego spotkania teoretyków i praktyków jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie badań i wdrożeń ergonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnego charakteru tych działań.

Zapraszamy Państwa do wzięcia aktywnego udziału w obradach Kongresu; niezbędne jest bowiem wzmocnienie i wzbogacenie proinnowacyjnej roli ergonomii w gospodarce narodowej i w życiu każdego człowieka.