II KONGRES ERGONOMII

ERGONOMIA I INNOWACJE

IMG 6828

Ulotka II Kongresu Ergonomii

II KONGRES ERGONOMII

ERGONOMIA I INNOWACJE
1-3 lipca 2015

 

ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

PATRONAT

II Kongres Ergonomii został objęty honorowym patronatem przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Prezydenta Miasta Poznania

oraz
JM Rektora Politechniki Poznańskiej


Patroni Kongresu

PATRONAT MEDIALNY

II Kongres Ergonomii został objęty patronatem medialnym przez miesięcznik
Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka

                                     Patron Medialny